รถยนต์

ภาษี รถยนต์ พ.ร.บ. กับ ป้ายภาษี รถยนต์ไม่เหมือนกัน

ภาษี รถยนต์

ภาษี รถยนต์ เชื่อว่ามีหลาย ๆ คนสับสนระหว่างภาษีรถยนต์ และ พ.ร.บ. ซึ่งทั้งสองย่างนี้อยู่ภายใต้กฎหมายที่ผู้ใช้รถทุกคนต้องจ่ายในทุก ๆ ปี

ภาษีสรรพสามิต รถยนต์ ทำไมต้องต่อทุกปี มีวิธีและขั้นตอนอย่างไร

ภาษีสรรพสามิต รถยนต์

ภาษีสรรพสามิต รถยนต์ รู้หรือไม่ว่าป้ายสี่เหลี่ยมที่ติดหน้ารถ หรือที่เรียกกันติดปากว่าป้ายวงกลมนั้น ได้มาจากการจ่ายภาษีรถยนต์